SISI NI NANI ?

Miundo yetu ya kisheria

BKF/ LEBAO’S KIDS FOUNDATION; ina matawi mawili, moja lipo Ufaransa ambalo ni BKF/ LEBAO’S KIDS ASSOCIATION, na lingine ni Tanzania ambalo ni BKF/ LEBAO’S KIDS FOUNDATION.

Ili kuunga mkono vitendo vya kibinadamu vilivyofanywa nchini Tanzania na Shirika la LEBAO’S KIDS FOUNDATION, makubaliano ya ushirikiano wa kimataifa yameundwa na taasisi rafiki ya LEBAO’S KIDS ASSOCIATION lililopo nchini Ufaransa.

 • BKF / LEBAO’S KIDS FOUNDATION ni NGO iliyosajiliwa Iringa, Tanzania ili kuwa karibu iwezekanavyo na mahitaji na matarajio ya watu husika. Taasisi hiyo ilijumuishwa kama msingi chini ya sheria ya Tanzania mnamo 20 Agosti 2020. Waanzilishi wenza na wakurugenzi wenza ni Catherine Fiaud-Bourroux, Mfaransa, na Theophil Myinga, Mtanzania. Pamoja, wana haki na wajibu wa kudhibiti na kuidhinisha shughuli zote za kifedha zinazofanywa na NGO, ambayo kwa sasa inategemea tu fedha za kibinafsi kwa shughuli zake.

Waanzilishi wenza walifanya uchaguzi wa makusudi kujiandikisha Tanzania ili kuepusha maono ya ethnocentric ya NGO ya Ufaransa ambayo mtazamo wa kijamii na kitamaduni ungekuwa mbali na maadili ya hapa.

Malengo ya NGO yanafafanuliwa kwa upana katika sheria zake, ili kuto kuzuia upeo wake wa utendaji :

– Kuwa shirika kuu la kukuza maisha ya watoto yatima na walio hatarini, na kuwapa wakulima wa kike njia za kuhakikisha utulivu wa kifamilia nchini (Kifungu cha 7).

– Kukuza ustawi wa watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu kwa kusaidia familia na jamii husika katika kujibu mahitaji ya kimsingi ya watoto kuhusu utunzaji, huduma za afya, elimu, na kuwapa wanawake njia za kufanya shughuli zao za kilimo ili kujenga familia imara. (Kifungu cha 8).

– Kukuza mahitaji ya watoto yatima ya kielimu, elimu bora kwa ujumla, na shughuli za wakulima wadogo wadogo (Kifungu cha 9).

 • BKF / LEBAO’S KIDS ASSOCIATION ni Taasisi iliopo Ufaransa ambayo Rais wake ni Catherine Fiaud-Bourroux na ambaye kusudi lake ni kukuza, kuandaa na kusaidia shughuli za kielimu na za kibinadamu zenye masilahi ya jumla, ikiambatana na hatua za maendeleo, ili kupigana na aina zote za kukithiri umasikini, shida na taabu ambayo yatima, walemavu, watoto na wanawake nchini Ufaransa na nje ya nchi ni waadhiriwa. Kama upanuzi wa vitendo vyake vya kibinadamu na kielimu, chama kitafanya shughuli zinazochangia kulinda mazingira ya asili.

Carte de l'Afrique
Carte de la Tanzanie

Kanuni zetu

Kwa sababu tuna tambua kwamba :

 • Umaskini hauepukiki
 • Ulemavu una tibika
 • Wanawake wanaweza kuwezeshwa

Maadili yetu

Kwa sababu tunaamini katika :

 • Haki ya kijamii
 • Usawa wa haki na fursa
 • Kuheshimu tofauti
 • Haki ya utu
 • Kujumuishwa kwa kila mtu katika asasi za kiraia

Shughuli zetu katika Wilaya ya Iringa.

BKF / LEBAO KIDS FOUNDATION ni shirika linalo fanya kazi katika wilaya ya Iringa ndani ya mkoa wa Iringa. Mkoa wa Iringa ni mkoa unao patikana eneo la nyanda za juu kusini mwa Tanzania wenye eneo la kilomita 35,503 na makao makuu yake yakiwa ni mji wa Iringa.

Chanzo: Ofisi ya Takwimu ya Taifa, 2013.

Uundaji wa kituo cha matibabu Iringa

Kituo kinakaribisha n a kuhudumia watoto mpaka 40 wenye ulemavu wa mwili na akili umri kati ya mwaka 0 na 16 na wanaoishi katika wilaya ya Iringa. BKF inawapa msaada wa kielimu na na mazoezi kutoka timu ya wataalamu iliyo na mkurugenzi, daktari kutoka Hospitali ya rufaa ya Iringa, waalimu wa mazoezi 2 na Afisa wa viungo. Msaada huu hutolewa ndani ya mfumo wa mradi wa utunzaji wa kibinafsi kwa watoto wote unaofuatwa na unakusudia kufanya utambuzi wa matibabu, kudumisha na kuchochea uwezo wao wa mwili na akili, kuziunganisha kijamii na kutoa msaada wa kisaikolojia na kijamii.

EN SAVOIR +

Upataji wa ardhi ya kilimo

Katika eneo hili la jadi la kilimo, BKF ilifanikiwa kupata mashamba 10 yenye jumla ya ekari 10, au hekta 4 za ardhi kwa ajili ya kilimo, katika eneo la Kalenga wilaya ya Iringa vijijini. Timu ya wafanyakazi wa shamba wa kudumu hufanya kazi katika eneo hilo, ambalo kwa sasa limepapandwa migomba ya ndizi na magimbi (zao jamii ya mizizi lenye ufanano na viazi vitamu). Mfumo wa kilimo wa BKF ni wa kiikolojia kupitia matumizi ya mbolea ya kioevu (samadi) na tunatumahi kupata nembo ya BIO kwa baadaye. Timu ya kilimo imepata mafunzo juu ya mfumo wa kilimo cha kiikolojia ili kukuza uelewa wao.

BKF pia imepata ekari 22 za ardhi, hekta 9 katika eneo hilo, kwa kilimo cha parachichi na zingine kwa ajili ya shughuli zingine za kilimo.

EN SAVOIR +

Upataji wa mabwawa ya samaki

Kwa kuongezea, BKF inaweka akiba mabwawa manne kwa mazoezi ya ufugaji wa samaki aina ya Sato na Kambale, samaki ambao ni maarufu kwa Watanzania.

BKF imeunda mfumo mzuri wa mapato yatokanayo na uuzaji wa bidhaa zake zote kutumika kulipia sehemu ya gharama zake za kufanya kazi na kukidhi malengo yake ya msaada kwa watu wanaolengwa. Hili ndilo lengo la msaada huu wa kibinafsi ambao tunatarajia kutekeleza katika miaka ijayo ili kuepuka utegemezi wa kupindukia na usio na uhakika juu ya misaada ya nje na ushiriki wa kifedha.

Mwisho, BKF inafundisha wanawake vijana katika kilimo ili kuwawezesha kupata ujuzi na njia za kujikimu zinazofaa kutunza hali ya familia zao bila kutegemea mtu wa tatu.

EN SAVOIR +

Msaada kwa vituo vya watoto yatima ndani ya Wilaya.

Nyumba za watoto yatima hupokea msaada wa mara kwa mara kila baada ya miezi miwili kwa kuzngatia uwezo wa bajeti pendekezwa kutoka kwa watu wanaozunguka ili kuchangia huduma katika vituo husika.

BKF imeingilia kati katika vituo viwili vya watoto yatima katika wilaya hiyo, iliyoko Malendi na Migoli, na inawasaidia kwa kununua mahitaji ya kimsingi, yaani chakula, bidhaa za usafi na vitu vingine muhimu, kila wastani wa miezi miwili. BKF inapanga kufadhili sehemu ya vifaa (fanicha) na ukarabati wa majengo chakavu. NGO ina mpango wa kuandaa kituo cha watoto yatima na tanki la maji na pampu ya maji kwani hakuna maji ya bomba (mhandisi amefanya utafiti).

EN SAVOIR +

Msaada wa maziwa maboksi 40,000 ya fomula ya watoto wachanga

Moja ya jukumu kuu la NGO ni kuwasaidia watoto walio katika mazingira magumu katika wilaya ya Iringa, lakini idhini ya kitaifa inaruhusu kutoa hudma kote Tanzania. BKF imeamua kuchukua changamoto ya kukidhi matumizi ya fomula ya watoto wachanga katika vituo vya watoto yatima kwa kutuma maboksi 40,000 ya maziwa, yaani tani 16 za maziwa. Shukrani kwa ushirikiano wa kiuhisani wa maabara ya Ufaransa MODILAC.

EN SAVOIR +

Shughuli maalumu

BKF ilianzisha baadhi ya shughuli katika jamii ili kutoa msaada muhimu kwa maisha ya mtu binafsi au jamii nzima kwa ujumla. Kwa kuchukua hatua zifuatazo:
Upataji wa mashine ya kusaga na kukoboa mahindi ili kupata unga kwa jamii ya kijiji cha Malendi ili kuwapatia njia ya kujikimu zaidi.
Ujenzi wa nyumba ya mmoja wa wafanyakazi wake wa shamba ambaye alikuwa akiishi katika makazi duni.

EN SAVOIR +

Miradi yetu

Ndani ya mfumo wa ufadhili wa kibinafsi:

 • Uanzishaji wa mizinga ya nyuki 500 kwa ajili ya uzalishaji kwa faida ya NGO pamoja na mafunzo ya ufugaji nyuki.
 • Upandaji wa miti ya parachichi.

Uundaji wa muundo maalum wa elimu kwa kushirikiana na Kituo cha Tiba kutoa masomo kwa watoto walemavu.

Kupeleka huduma ya maji katika kituo cha watoto yatima Migoli.

Mhitaji yetu

BKF inahitaji kubadilisha michango yake ya kifedha kwa sababu msingi hautatambuliwa kama wa matumizi ya umma nchini Tanzania kwa miaka mingine mitatu.

Nchini Ufaransa, kama ilivyo Tanzania, maombi ya ruzuku kutoka kwa mashirika binafsi au ya umma kwa jumla huchunguzwa kabla ya kipindi hiki cha miaka mitatu.

Wakati inasubiri mapato ya kilimo ili kuzalisha faida, BKF inapanga kuanzisha shughuli za utangazaji na uuzaji ili kutambua washirika wa kifedha. Uwasilishaji wa video umetengenezwa.

Uendeshaji wetu unajumuisha maadili yafuatayo katika hati yake ya maadili:

 • Uadilifu katika matumizi ya fedha na shughuli zilizo tekelezwa
 • Uwajibikaji kwa wafadhili na vyombo vya serikali kwa matumizi ya fedha na hatua zilizochukuliwa.
 • Kupunguza gharama za uendeshaji na kupendelea hatua ya moja kwa moja (nyenzo, huduma).

Kwa hivyo ni muhimu kwamba sasa tupate njia mseto na za kutosha za kujikimu ili kudumisha shughuli za BKF na kuendeleza miradi yake.